Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/agregati/public_html/wp-content/themes/classiera/inc/widgets/recent_posts_widget.php on line 393

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/agregati/public_html/wp-content/themes/classiera/inc/widgets/categories.php on line 139

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/agregati/public_html/wp-content/themes/classiera/inc/widgets/social_widget.php on line 181

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/agregati/public_html/wp-content/themes/classiera/inc/widgets/recent-blog-post.php on line 135

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/agregati/public_html/wp-content/themes/classiera/inc/widgets/blog-categories.php on line 71
Uslovi saradnje i korišćenja – Agregati
classiera loader

Uslovi saradnje i korišćenja

Usluga

localhost u vlasnistvu Genset Power, PIB 107310942, svojim korisnicima – oglašivačima omogućava besplatno oglašavanje na internetu.

Po Zakonu o oglašavanju Republike Srbije, član 2., stav 7.  je “Drugi prenosilac oglasne poruke” i u tom smislu ne oglašava niti oglašava za račun drugih već prenosi, odnosno izlaže oglasne poruke oglašivača na svojim internet stranicama.

Oglasi koje oglašivači postavljaju na localhost se u cilju bolje posećenosti mogu promovisati plaćenim uslugama koje nudi localhost ali i tada oglasi moraju poštovati dole navedena pravila i uslove.

Oglašavanje

Za korišćenje usluga localhost neophodna je registracija koja je besplatna. Registrovani korisnik se može oglašavati, to jest postavljati oglasne poruke (po definiciji Zakona o oglašavenju Republike Srbije, član 2, stav 2) u daljem tekstu oglase, u maksimalnom trajanju od 30 dana. Registrovani korisnik koji je postavio oglas – oglašivač, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanu Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovani nalog.

Za postavaljanje oglasa na localhost, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa ličnim podacima oglašivača (JMBG, broj i mesto izdavanja lične karte i ostali podaci iz deklaracije). Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta na e-mail, ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje, ili kupovine iz oglasa kao i kontakta od strane localhost tima u vezi sa pomoći ili promocijom usluga localhost. Oglašivač prihvata da će sadržaj oglasa – uneti tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na internet stranicama localhost, te da će kao takav biti dostupan svima na internetu.

Oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa portala uz obaveštenje oglašivaču.

Zabrane

Prilikom postvaljanja oglasa korisnici moraju poštovati sledeće zabrane:

 1. Zabranjeno oglašavati Zakonom nedozvoljene radnje.
 2. Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, ili nekom nanosi šteta, ili pak koristi nečija lakovernost.
 3. Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije (sa izuzetkom sportskog) uključujući i kopije , duvana i duvanskih proizvoda i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 4. Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 5. Zabranjeno je oglašavati u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 6. Oglašavanje sredstava za lečenje kao npr. elektronskih cigareta za odvikavanje od pušenja je moguće jedino ako se kao jedna od slika u oglasu priloži skenirani atest nadležnog organa Republike Srbije.
 7. Zabranjeno je oglašavati sve ostalo što zabranjuju odredbe Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 8. Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovaje portala). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 9. Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”), u svrhu reklame.
 10. Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih internet portala kao i fotografije osoba.
 11. Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi s predmetom oglašavanja (npr komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).

Rizik

Svaka kupovina od lica koja se oglašavaju na localhost je na sopstveni rizik i portal localhost, kao prenosilac oglasne poruke, niti njegov osnivač Genset Power neće snositi nikakvu odgovornost za eventulnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika portala. Korisnici portala se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Autorska prava

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje ili skrepovanje sadržaja, ili delova sadržaja objavljenih na localhost . Pod sadržajem se podrazumavaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Osnivač localhost će prekršioca goniti sudski.

Oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svog oglasa.

localhost zadžava pravo pravo editovanja oglasa kako bi ih doveo u formu koja je u skladu sa  formulom portala localhost

Prikupljanje i obrada podataka

 1. localhost, kao drugi prenosilac oglasne poruke (član 2, Stav 7, Zakona o oglašavanju Republike Srbije), u vlasništvu Genset Power, od svojih registrovanih korisnika – oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica;
 2. Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 11. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju;
 3. Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa Genset Power, odnosno lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka;
 4. Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slušaju ne može postaviti oglas na localhost. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge localhost kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da oglašivač želi da postavi oglas na localhost, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 11, obavezan da u formi deklaracije dostavi svoje podatke portalu localhost. Ti podaci moraju biti istiniti;
 5. Registrovani korisnik, koji je kao oglašivač uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan zadnjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge localhost;
 6. Prilikom promene podataka, registrovani korisnik koji je kao oglašivač uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira;
 7. U slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju;
 8. Genset Power ne odgovara za tačnost podataka koje su na localhost unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka;

Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja localhost, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika i oglašivača, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenja usluga localhost. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekšaja, administracija localhost najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge localhost

Neemitovanje oglasne poruke

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da localhost nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Genset Power, niti localhost, ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasnih poruka Genset Power, odnosno localhost, zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje oglasne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim nečinjenjem.

Privatnost

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika portala neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je localhost obavezan da raspoložive podatke o korisniku dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.